30 srebrników

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

gazeta wojskowa

Książka 30 srebrników jest obszernym studium zjawiska donosu. Autor przeprowadza porównawczą analizę instytucji wspierających donosicielstwo w dwóch systemach gazeta wojskowa totalitarnych: w Trzeciej Rzeszy i w Związku Radzieckim oraz w krajach radzieckiej strefy wpływów. Szczególnie obfite i dobrze...

Cena: 54,78
Dostępność: dostępny od ręki