A propos inferna". Tradycje wynalezione i dyskursy nieczyste w kulturach modernizmu skandynawskiego

Nauki humanistyczne

Informacje

Od początku XX w. dominujący dyskurs interpretacyjny utożsamia kultury modernizmu skandynawskiego z postępem, optymizmem, emancypacją, równouprawnieniem i spełnioną utopią społeczną. Książka propos Inferno ukazuje inne oblicze literatury i kultury północy Europy. Miejsce centralne...

Indeks