Administracja publiczna w procesie dostosowywania państwa do Unii Europejskiej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stawia przed naszym państwem znaczące wyzwania modernizacyjne. Są one następstwem konieczności przyjęcia dorobku prawnego wspólnoty i wysokich standardów realizacyjnych różnych polityk wspólnotowych. Szczególną strukturą, od której zależy...

Indeks