Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

"Problematyka innowacyjności polskich przedsiębiorstw, współtworzących PKB naszego kraju, jest niezwykle istotna zarówno dla samej wiedzy naukowej, jak i dla twórców strategii rozwoju gospodarczego. Wiedza o potencjale innowacyjnym przedsiębiorstw jest wręcz niezbędna w opracowywaniu...

Indeks