Anhelli

E-książki

Informacje

Poemat Juliusza Słowackiego wyrażający pesymistyczną wizję działań polskiej emigracji po klęsce postania listopadowego i jej walki o niepodległość. systemy aluminiowe do centrum handlowego Uważa się, że poemat stanowił odpowiedź na "Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza, do których nawiązuje...

Indeks