Armatura regulacyjna w wodnych instalacjach grzewczych

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka jest poświęcona zagadnieniom projektowym i obliczeniowym związanym z armaturąregulacyjną w wodnych instalacjach grzewczych.Omówiono w niej:- zagadnienia hydrauliczne w instalacjach grzewczych- historię rozwoju grzejnikowych zaworów regulacyjnych- typy, rodzaje, konstrukcje,...

Indeks