Asymetryczne relacje banku i przedsiębiorstwa wobec zagrożenia upadłością

Ekonomia i finanse

Informacje

W pracy podjęto ważką tematykę relacji bank #8211; przedsiębiorstwo na tle zagrożenia upadłością. Zagadnienie kryzysu w przedsiębiorstwie, kryteria oceny zagrożeń i wykorzystywane narzędzia analityczne stanowiły podstawę do podjęcia próby spojrzenia na współdziałanie tych...

Indeks