Ciekawi świata Edukacja dla bezpieczeństwa Podręcznik

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Tradycyjne pojmowanie bezpieczeństwa jako zdolności do przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym, kojarzone zazwyczaj z działaniami wojennymi, odchodzi w przeszłość.Współcześnie o wiele większego znaczenia nabiera kształcenie umiejętności radzenia sobie z wieloma zagrożeniami,...

Indeks