Czas zbliżeń. Szkice i wspomnienia

Nauki humanistyczne

Informacje

Książka Bogdana Rogatki, legendarnego redaktora, krytyka i publicysty związanego z Krakowem.Czas zbliżeń to wybór ponad 30 tekstów eseistycznych i krytycznoliterackich o literaturze XX i XXI wieku, jej twórcach i książkach między innymi Julii Hartwig, Olgi Tokarczuk i Anny Janko. Na...

Indeks