Czy dług publiczny musi rosnąć?

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Jeżeli by potraktować światowy dług publiczny brutto jako 100%, to ponad osiem dziesiątych tej całości #8211; czyli prawie 70% światowego gzymsy pod oświetlenie PKB #8211; stanowi dług zaciągnięty przez sześć państw: USA, Japonię, Niemcy, Francję, Wielką Brytanię i Włochy. Dlaczego najbogatsi są...

Indeks