Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach

Ekonomia i finanse

Informacje

Kryzysy finansowe wymuszają zmiany w polityce makroekonomicznej państw oraz w systemie doraźnych oddziaływań międzynarodowych organizacji gospodarczych (przede wszystkim MFW). Potem zmiany obejmują regulacje mikroekonomiczne (głównie w sektorze finansowym), co z kolei pociąga za sobą...

Indeks