Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyj. w2015

Książki dla nauczycieli

Informacje

Komunikacja jest fundamentem #8211; przypomina nam w Przedmowie prof. Krystyna Ferenz. Czy rzeczywiście trzeba nam o tym przypominać? Czy w czasach, gdy wszystkie dziedziny życia podporządkowane są ściśle wymogowi szybkiej i skutecznej komunikacji, potrzebne są jeszcze powroty do podstaw?...

Indeks