Dzieje Bizancjum

Historia

Informacje

eventy warszawa

Prezentuje historię Cesarstwa Bizantyjskiego od powstania, przez okres wypraw krzyżowych, aż do upadku KonstantynopolaPrzedstawia wydarzenia z życia eventy warszawa politycznego oraz przemiany społeczno-gospodarcze, obyczajowe, kulturalne ludów, które żyły i rozwijały się w państwie bizantyjskim przez...

Cena: 70,83
Dostępność: dostępny od ręki