Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji Silver Economy

E-książki

Informacje

Książka dotyczy najważniejszych mechanizmów i uwarunkowań procesu włączania w system bankowy poprzez podnoszenie świadomości finansowej społeczeństwa. Ze względu na prognozowane trendy demograficzne, prowadzące do zjawiska starzenia się całego społeczeństwa, w książce opisano...

Indeks