Efektywne opodatkowanie przedsiębiorstw

E-książki

Informacje

Wojciech Sztuba doktor nauk prawnych; doradca podatkowy, ekonomista; wykładow- ca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; partner zarządzający w międzynarodo- wej fi rmie doradczej, specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem podatkowym i tworzeniu efektywnych podatkowo rozwiązań...

Cena: 107,07 111,26 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie