Egzamin magisterski z pielęgniarstwa. Repetytorium

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Podręcznik zawiera zestaw pytań wraz z odpowiedziami z zakresu wiedzy dla drugiego poziomu studiów na kierunku pielęgniarskim. Pytania i odpowiedzi dotyczą dwóch obszarów: wybranych zagadnień z zakresu nauk społecznych oraz opieki specjalistycznej.Intencją autorów było stworzenie...

Indeks