Ekonomia wolnego rynku Tom 1

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

(...) Jedną z podstawowych cech dzieła Rothbarda jest jasność wypowiedzi i precyzja w wyrażaniu treści. W przeciwieństwie do takich myślicieli http://hoteldebowagora.pl/ jak James Madison czy Karol Marks, nie potrzeba wielu dysertacji, artykułów, czy grubych tomów, by odpowiedzieć na pytanie ?Co Rothbard...

Indeks