Ekonomika Handlu cz. 2 eMPi2

Podręczniki

Informacje

W podręczniku przedstawiono gospodarowanie zasobami ludzkimi i rzeczowymi w przedsiębiorstwie handlowym oraz system finansowy przedsiębiorstwa handlowego, a także zobowiązania budżetowe i ich rozliczanie. Do drugiej części podręcznika został wydany zeszyt ćwiczeń z prawie 200...

Indeks