Ekonomika Handlu cz. 2 eMPi2

Szkoły zawodowe

Informacje

Zawiasy wewnętrzne

W podręczniku przedstawiono gospodarowanie zasobami ludzkimi i rzeczowymi w przedsiębiorstwie handlowym oraz system finansowy przedsiębiorstwa handlowego, a Zawiasy wewnętrzne także zobowiązania budżetowe i ich rozliczanie. Do drugiej części podręcznika został wydany zeszyt ćwiczeń z prawie 200...

Cena: 19,95
Dostępność: dostępny do tygodnia