Elektrochemia cieczowych granic fazowych

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych na świecie monografia dotycząca elektrochemii granic fazowych między niemieszającymi się roztworami elektrolitów. Zjawiska i procesy zachodzące na granicach takich roztworów są fundamentalne dla wszystkich żywych organizmów i dla wielu technologii...

Indeks