Henryk Sienkiewicz Śladami polskości

Biografie

Informacje

Biografia Sienkiewicza w znakomitych, lekkim piórem napisanych esejach. Ukazuje wartość jego twórczości w kształtowaniu miłości do Ojczyzny. Książkę uzupełniają ilustracje Juliusza Kossaka do \"Trylogii\" Sienkiewicza.

Cena: 9,95
Dostępność: dostępny do tygodnia