Henryk Sienkiewicz Śladami polskości

Biografie

Informacje

kolumny głośnikowe podłogowe

Biografia Sienkiewicza w znakomitych, lekkim piórem napisanych esejach. Ukazuje wartość jego twórczości w kolumny głośnikowe podłogowe kształtowaniu miłości do Ojczyzny. Książkę uzupełniają ilustracje Juliusza Kossaka do \"Trylogii\" Sienkiewicza.

Cena: 9,95
Dostępność: dostępny do tygodnia