Hydrologia ogólna

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Przystępna wiedza z hydrologii ogólnej! Podstawy teoretyczne zjawisk i procesów zachodzących w hydrosferze.W podręczniku w sposób klarowny i nowoczesny omówiono: hydrosferę i jej właściwości; obieg wody w przyrodzie; bilans wodny; procesy termiczne i dynamiczne w zbiornikach...

Indeks