Japonia okresu Meiji

Historia

Informacje

Przedmowa- Ewa Pałasz-Rutkowska: Cesarz Meiji - symbol nowych czasów- Katarzyna Starecka: Początki japońskich partii politycznych oraz http://www.asdstudio.pl/ rządów przedstawicielskich- Agnieszka Kozyra: Tradycyjne podłoże filozofii Japonii w okresie Meiji- Elżbieta Kostowska: Kształtowanie się nowoczesnego...

Indeks