Jawność i jej ograniczenia. Dostęp i wykorzystywanie. Tom 5

E-książki

Informacje

Tom V poświęcony jest dostępowi do publicznych zasobów informacyjnych oraz ich wykorzystaniu. Omówiono w nim takie kwestie ciasta drożdżowe jak: jawność działania administracji publicznej, ograniczenie dostępu do informacji publicznej, monitorowanie jawności przez organizacje pozarządowe, ponowne...

Indeks