Język a Kultura Tom 26 Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych

Nauki humanistyczne

Informacje

Kolejny, 26 tom czasopisma z serii "Język a Kultura" został poświęcony zagadnieniom związanym z ciągłością i trwaniem zachowań językowych, millenialsi które pozostają w związku z kulturą. Zebrane w tomie artykuły przynoszą analizę różnego rodzaju mechanizmów uzupełniania utrwalonych i...

Indeks