Język niemiecki Teksty zadania ustne i pisemne

Podręczniki

Informacje

- Teksty do tematów z katalogu maturalnego oraz na egzaminy z języka niemieckiego.- Autentyczne teksty poruszające aktualne aspekty tych fryzjer mokotów warszawa tematów.- Struktury do realizowania zadań ustnych oraz zadań pisemnych.- Wiele różnorodnych zadań do wyboru rozwijających sprawnosc mówienia i...

Indeks