Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka prezentuje nowoczesne ujęcie zagadnień identyfikowanych i charakteryzowanych poprzez projektowanie, implementację oraz skuteczność działań w obszarze zarządzania i marketingu w sferze kultury. Modelowe rozwiązania uzupełniają studia przypadków, przykłady praktycznego...

Indeks