Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek dentalizowanych 4

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Materiał przeznaczony jest do utrwalania w układach opozycyjnych głosek po wcześniejszym wyćwiczeniu ich artykulacji w izolacji, sylabach, wyrazach i zdaniach. Opozycje głosek przedniojęzykowo-zębowych s, z, c, dz i przedniojęzykowo-dziąsłowych sz, ż, cz, dż. Opozycje głosek...

Cena: 15,00
Dostępność: dostępny od ręki