Nieznany przyjaciel Karola Wojtyły

Religia i religioznawstwo

Informacje

Publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest próbą wydobycia z mroku zapomnienia niezwykłej postaci Wincentego Bałysa, wadowickiego sprężyny skrętne artysty malarza i rzeźbiarza, którego w latach przedwojennych połączyła przyjaźń z Karolem Wojtyłą i Mieczystawem Kotlarczykiem. Książka...

Indeks