Polityka rachunkowości dla instytucji kultury z komentarzem

E-książki

Informacje

W polityce rachunkowości powinniśmy określić:1) rok obrotowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze;2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalić wynik finansowy;3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym, zakładowego planu kont, wykazu ksiąg rachunkowych, opisu systemu...

Cena: 48,30 55,20 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie