Społeczne ścieżki poznania

Nauki humanistyczne

Informacje

huawei color band a1

Książka jest zbiorem artykułów polskich badaczy, poświęconym funkcjonowaniu poznawczemu człowieka w wyjaśnianiu złożonych zjawisk społecznych. Dzięki huawei color band a1 połączeniu wiedzy z perspektyw społecznej i poznawczej, autorzy poszerzają możliwości rozumienia ludzkiego zachowania, a także...

Cena: 21,75
Dostępność: dostępny do tygodnia