Społeczne ścieżki poznania

Nauki humanistyczne

Informacje

Książka jest zbiorem artykułów polskich badaczy, poświęconym funkcjonowaniu poznawczemu człowieka w wyjaśnianiu złożonych zjawisk społecznych. Dzięki połączeniu wiedzy z perspektyw społecznej i poznawczej, autorzy poszerzają możliwości rozumienia ludzkiego zachowania, a także...

Cena: 21,75
Dostępność: dostępny do tygodnia