Świecki pogrzeb Il funerale laico

Poezja zagraniczna

Informacje

Polsko-włoski wybór wierszy Valeria Magrellego w tłumaczeniu Jolanty Dygul i Jarosława Mikołajewskiego.

Indeks