Transformacje systemu gospodarczego Ekonomia 18

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Praca poświęcona jest pamięci długoletniego dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego #8212; profesora Tomasza Afeltowicza, który w swojej działalności badawczej i dydaktycznej koncentrował się na analizach funkcjonowania...

Indeks