Ustanawianie agendy mediów podczas kampanii wyborczych w 2005 roku

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Agenda-setting to teoria i metoda badawcza stworzona w latach siedemdziesiątych XX w. przez amerykańskich badaczy: prof. M.McCombsa i D.Shawa. Celem badań jest poszukiwanie korelacji zachodzących pomiędzy eksponowanymi przez media masowe wydarzeniami, a postrzeganiem ich jako najważniejsze...

Cena: 15,84
Dostępność: dostępny do tygodnia