Zarządzanie pracownikami-klientami wewnętrznymi w organizacjach projakościowych - Marek Bugdol

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

meble dębowe

Wyższa kultura jakościZestaw dobrych praktyk zarządzania w organizacjach stosujących TQM Zarządzanie ludźmi w systemach jakości i meble dębowe modelach doskonałości Praca nad relacjami między klientami wewnętrznymi a zewnętrznymi Społeczne problemy zarządzania jakością: praca grupowa,...

Cena: 34,57
Dostępność: dostępny od ręki